افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
آمریکا باید تمامی تحریم های غیرقانونی و یک جانبه علیه ایران و چین را لغو کند ۱۶ آذر ۱۴۰۰

آمریکا باید تمامی تحریم های غیرقانونی و یک جانبه علیه ایران و چین را لغو کند

در شرایط فعلی، طرفین باید بر مسیر سیاسی مذاکرات متمرکز باشند، سرسختانه سرعت مذاکرات را حفظ کنند، سعی کنند به اتفاق نظر برسند و روند مذاکرات را پیش ببرند.