افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
آیا درگیری نظامی ایران و اسرائیل وارد فاز جدیدی می‌شود؟/ به ساعت صفر نزدیک می‌شویم ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
تحلیل روزنامۀ دیفنس پُست از تنش هفته های اخیر ایران با اسرائیل ؛

آیا درگیری نظامی ایران و اسرائیل وارد فاز جدیدی می‌شود؟/ به ساعت صفر نزدیک می‌شویم

ماکوفسکی مدعی است که اسرائیل ممکن است وارد فاز دوم استراتژی نظامی کوتاه مدت شود و آن حمله هوایی به تاسیسات است. این اقدام بدون شک منجر به پاسخ ایران و شاید جنگ شود و اسرائیل احتمالا در اوضاع به شدت بغرنجی گرفتار شود.

انفجار در تاسیسات نطنز  برنامه اسرائیل با اطلاع آمریکا بوده است ۲۱ تیر ۱۳۹۹
روزنامه نیویورک‌تایمز :

انفجار در تاسیسات نطنز برنامه اسرائیل با اطلاع آمریکا بوده است

انفجارهای اخیر در مناطق نظامی و هسته‌ای ایران "کار اسرائیل و با اطلاع آمریکا" بوده است و این که خسارت وارد شده به تاسیسات هسته‌ای نطنز می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را تا دو سال به عقب براند.