افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
استقراض غیر مستقیم  سیستم اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کند ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

استقراض غیر مستقیم سیستم اقتصادی کشور را دچار مشکل می‌کند

دولت به بانک ها می گوید که پرداخت را کمتر انجام دهند درحالی که این کار اعتراض تولید کنندگان را به همراه دارد زیرا تولیدکنندگان برای ادامه کار به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ لذا انقباضی شدن بانک ها به تولید آسیب می زند.