افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
عرضه گوشت‌های وارداتیِ درحال انقضای تاریخ مصرف با دستور تنظیم بازار + سند ۲۸ مهر ۱۳۹۸

عرضه گوشت‌های وارداتیِ درحال انقضای تاریخ مصرف با دستور تنظیم بازار + سند

کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود به موضوع ذخایر راهبردی گوشت گوساله وارداتی شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی ورود کرد و با توجه به در حال اتمام بودم تاریخ مصرف، دستور توزیع آنها را در بازار صادر کرد.