افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
نیروی انتظامی با جدیت قانون ممنوعیت فروش پوشاک و البسه ممنوعه را اعمال کند ۱۸ تیر ۱۴۰۱
امام جمعه کرج:

نیروی انتظامی با جدیت قانون ممنوعیت فروش پوشاک و البسه ممنوعه را اعمال کند

همه باید برای مسئله حجاب به میدان بیایند؛ هم دستگاه‌های متولی و هم مردم به‌صورت آتش به اختیار و خودجوش.