افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
همه باید پایبند به قانون باشند‌ و کسی به دنبال تقابل با دولت نیست ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
پیرهادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره قانون لغو تحریم‌ها:

همه باید پایبند به قانون باشند‌ و کسی به دنبال تقابل با دولت نیست

برخی دولتمردان می‌گویند مجلس چوب لای چرخ دولت می‌گذارید، سوال بسیاری از مردم این است که اساسا مگر چرخ فعالیت‌های دولت در حال چرخش و حرکت است که چوب گذاشتن لای آن معنا پیدا کند؟