افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
دولت فرانسه بنا دارد در روند مقابله‌ای با ایران قرار گیرد / اقدامات نشریه‌ای و یا رفتارهای دولتی خیلی محلی از اعراب ندارد ۲۲ دی ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

دولت فرانسه بنا دارد در روند مقابله‌ای با ایران قرار گیرد / اقدامات نشریه‌ای و یا رفتارهای دولتی خیلی محلی از اعراب ندارد

خویشتن‌داری جمهوری اسلامی ایران برای آن است که ما نوع مقابله ما، مقابله به مثل فرهنگی بوده است