افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
بیانیه هیات دولت در واکنش به شعار «مرگ بر روحانی»:

همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد

دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است اما همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد.