افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
سه محموله تحقیقاتی توسط ماهواره‌بر «سیمرغ» با موفقیت به فضا پرتاب شد ۱۰ دی ۱۴۰۰
سخنگوی فضایی وزارت دفاع خبر داد؛

سه محموله تحقیقاتی توسط ماهواره‌بر «سیمرغ» با موفقیت به فضا پرتاب شد

با تطبیق داده‌ها و تطبیق عملکردها، برنامه‌ریزی لازم جهت پرتاب عملیاتی انجام خواهد شد.