افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
آقای فاطمی امین صلاحیت پست وزارت صمت را ندارد/ آقای وزیر این بار موفق به کسب رای اعتماد نمی شود ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس

آقای فاطمی امین صلاحیت پست وزارت صمت را ندارد/ آقای وزیر این بار موفق به کسب رای اعتماد نمی شود

فکر می‌کنم مردم از عملکرد وزیر صمت رضایت ندارند و اگر دولت این را قبول ندارد، نظرسنجی کند.