افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
فروش اوراق  تورم زا است و بدهی دولت را به ماه‌ها و سال‌های آینده منتقل می‌کند ۱۳ آبان ۱۴۰۰
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی عنوان کرد ؛

فروش اوراق تورم زا است و بدهی دولت را به ماه‌ها و سال‌های آینده منتقل می‌کند

فروش اوراق به دلیل اینکه صرف امور عمرانی و تولیدی نمی‌شود و بابت سودی که پرداخت می‌شود کالایی تولید نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود تورم زا می باشد و بدهی را به ماه‌ها و سال‌های آینده منتقل می‌کند.