افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۱۶ برابر سقف تعیین شده در برجام رسیده است ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
آژانس اتمی:

ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۱۶ برابر سقف تعیین شده در برجام رسیده است

ایران موجودی آب سنگین و تولید آب سنگین را به اطلاع آژانس نرسانده و به آژانس نیز اجازه نداده است تا بر ذخایر و میزان تولیدی آب سنگین نظارت نماید.