افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
انتشار خبر غنی سازی ۸۴ درصدی مقدمه یک اقدام خصمانه بر علیه ایران است /خودشان آلودگی را در کشورما ایجاد کرده اند ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ؛

انتشار خبر غنی سازی ۸۴ درصدی مقدمه یک اقدام خصمانه بر علیه ایران است /خودشان آلودگی را در کشورما ایجاد کرده اند

ما مشکلی در غنی سازی نداریم و در هر حدی می توانیم غنی سازی کنیم،البته تحت نظر آژانس.