افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
مخزن اسرار فرعون مصر کشف شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
کشف مقبره‌ ۴۳۰۰ ساله ؛

مخزن اسرار فرعون مصر کشف شد

گمان می‌رود که این فرد در دوره فرمانروایی ۳ فرعون اول از دودمان ششم زندگی کرده باشد و در دستگاه دست‌کم یکی از آن‌ها خدمت کرده باشد.