افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
اولویت شورای ششم  پاسخ به مطالبه شهروندان از مجموعه مدیریت شهری است ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندیدای شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با بهارستان آنلاین عنوان کرد ؛

اولویت شورای ششم پاسخ به مطالبه شهروندان از مجموعه مدیریت شهری است

 عدم قابلیت رصد فرایند قانونگذاری و اجرای قوانین برای شهروندان از مهم‌ترین نواقص شورای شهر پنجم بود.