افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اگر قرآن نبود، باب معرفه اللّه‌ بسته بود الی الابد/لسان قرآن از برکات بعثت است ۲۹ بهمن ۱۴۰۱
 امام خمینی (س )به مناسبت مبعث حضرت رسول(ص)؛

اگر قرآن نبود، باب معرفه اللّه‌ بسته بود الی الابد/لسان قرآن از برکات بعثت است

اتصال معنویت به مادیت و انعکاس معنویت در همۀ جهات مادیت از خصوصیات قرآن است.