افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
درون خانه‌هایتان هم دیگر نمی‌توانید آرامش داشته باشید/بعید نیست که از درون خانه‌هایتان از شما انتقام گرفته شود ۱۷ دی ۱۳۹۹
فرمانده نیروی قدس سپاه ؛

درون خانه‌هایتان هم دیگر نمی‌توانید آرامش داشته باشید/بعید نیست که از درون خانه‌هایتان از شما انتقام گرفته شود

راه پرافتخار و حمایت از جبهه مقاومت و مظلومین همچنان استمرار پیدا خواهد کرد و این راه همچنان هر روز با قوت و موفقیت پیش خواهد رفت.