افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
لغوتعطیلات نوروز در افغانستان ؟ ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی دولت موقت طالبان

لغوتعطیلات نوروز در افغانستان ؟

دولت موقت طالبان اعلام کرده است که تمام کارمندان دولتی و دانشجویان باید روز اول فروردین در ادارات و واحدهای آموزشی درس حاضر باشند.