افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
ماجرای دریافت وام ایران از صندوق بین المللی پول به کجا رسید؟ ۰۶ فروردین ۱۳۹۹

ماجرای دریافت وام ایران از صندوق بین المللی پول به کجا رسید؟

اتحادیه اروپا از درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول حمایت خواهد کرد. وی هم چنین از ارایه کمک هایی به ارزش ۲۰ میلیون یورو به ایران برای مقابله با کرونا خبر داده است.