افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید حاضر باشند نقش خود را در وضع موجود بپذیرند وگرنه این عرصه را به اهلش واگذار کنند ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد ؛

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید حاضر باشند نقش خود را در وضع موجود بپذیرند وگرنه این عرصه را به اهلش واگذار کنند

شعار دادن دردی از مردم دوا نمی‌کنند بلکه باید کاندیداها با توجه به بودجه و امکانات برنامه مشخصی ارائه کنند.

اصلاح طلبان به دنبال احیای استراتژی فشار از پایین-چانه زنی از بالا هستند ۲۱ تیر ۱۳۹۹
دبیرکل شورای هماهنگی حزب الله عنوان کرد ؛

اصلاح طلبان به دنبال احیای استراتژی فشار از پایین-چانه زنی از بالا هستند

اصلاح طلبان به سمت حمایت از سیدحسن خمینی خواهند رفت تا با کارگزاران نیز همسو گردند.البته به نظر نمی آید که سیدحسن خمینی بتواند از قانون رجل سیاسی بطور موفق عبور کند.