افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
سیلی‌ها نتیجه تفکر «خط ویژه» اند! ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
یادداشت انتقادی آذری جهرمی:

سیلی‌ها نتیجه تفکر «خط ویژه» اند!

ترافیک خیابان و ماشین‌هایی که پشت چراغ قرمز خیره به رنگ چراغ منتظر سبز شدن هستند. اما در سوی دیگر مسیر ویژه‌ای است برای عبور اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی و البته ماشین‌هایی با پلاک سیاسی.