افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ظرف ۴ هفته با ایران به توافق می رسم ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ترامپ در جمع حامیان انتخاباتی اعلام کرد؛

ظرف ۴ هفته با ایران به توافق می رسم

ترامپ به حامیان خود وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات سوم نوامبر ظرف یک ماه به توافقی با ایران دست یابد.