افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
آمریکا در انتظار رکود بزرگ تاریخی دیگر ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
دونالدترامپ خبر داد:

آمریکا در انتظار رکود بزرگ تاریخی دیگر

ما با یک رکود اقتصادی بزرگتر و قدرتمندتر از ۱۹۲۹ روبرو می‌شویم. برای اثباتش هم بانک‌ها دارند ورشکسته می‌شوند!!!

نقض پروتکل حفظ بی طرفی سیاسی توسط خاندان سلطنتی انگلیس ۱۹ آبان ۱۴۰۱

نقض پروتکل حفظ بی طرفی سیاسی توسط خاندان سلطنتی انگلیس

هر چند اعضای خاندان سلطنتی انگلیس همچون شهروندان دیگر حق رای دادن در انتخابات را دارند اما عرفا آنها برای حفظ بی طرفی سیاسی این خاندان از این حق خود استفاده نمی‌کنند.