افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
به نظر بنده ، بسیاری از سخنان شما سبب آزردگی خاطر رهبری انقلاب شده است ۰۹ فروردین ۱۴۰۲
نامه منتشر نشده ری شهری به روحانی، دو ماه قبل از انتخابات ۱۴۰۰:

به نظر بنده ، بسیاری از سخنان شما سبب آزردگی خاطر رهبری انقلاب شده است

بیم آن دارم که جفا به چنین کسی، سو عاقبت بیاورد.