افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
از سفرهای غیرضروری پرهیز نمایید ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
درخواست مرجع بزرگ شیعیان از مردم ؛

از سفرهای غیرضروری پرهیز نمایید

از تلاش های مجدانه و ایثارگرانه پزشگان و پرستاران و دیگر تلاشگران عرصه بهداشت و درمان و نیروهای جان بر کف نظامی و انتظامی و همیاری های مردمی از صمیم قلب تشکر و قدردانی می نمایم.