افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
تحولات جنوب لبنان مهم و حساس است ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
سید حسن نصرالله:

تحولات جنوب لبنان مهم و حساس است

آنچه روز گذشته در جنوب لبنان اتفاق افتاد امر مهم و حساسی است اما من در این خصوص حرفی نخواهم زد و آن را به وقت دیگری موکول می‌کنم.