افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
باید برای دستیابی به بازار کشاورزی کشورهای اوراسیا با پویایی حرکت کنیم ۰۵ مهر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد :

باید برای دستیابی به بازار کشاورزی کشورهای اوراسیا با پویایی حرکت کنیم

به دنبال تجارب کسب شده در حوزه روابط با غرب به ویژه طی یکی دو سال اخیر، ارتباط با شرق بهترین زمینه و فرصت برای کشورمان ایران است.