افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
عده ای می خواهند با بزرگ نمایی اعداد و ارقام بودجه 1401 تورم انتزاعی ایجاد و آن را تشدید کنند ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس

عده ای می خواهند با بزرگ نمایی اعداد و ارقام بودجه 1401 تورم انتزاعی ایجاد و آن را تشدید کنند

اصلاح تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی حتما باید انجام شود زیرا بر اساس شفافیت بودجه این کار لازم است؛ باید یک نوع نرخ ارز در کشور داشته باشیم.