افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
با هماهنگی مسئولان، بهروز وثوقی برای آمدن و ماندن در ایران هیچ مانعی ندارد/ بستر بازگشت هنرمندان خارج از کشور مهیاست ۰۷ تیر ۱۴۰۰
رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور:

با هماهنگی مسئولان، بهروز وثوقی برای آمدن و ماندن در ایران هیچ مانعی ندارد/ بستر بازگشت هنرمندان خارج از کشور مهیاست

تعداد زیادی از ایرانیان برای پناهندگی به یونان رفته‌اند و وضعیت نامطلوبی دارند. حدود پنج هزار نفر از آب آلوده و فاضلاب استفاده می‌کنند و شرایط روحی و روانی آنها بهم ریخته است.