افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
رکورد شکنی حضور ایرانی تبارها در پارلمان آلمان ۰۵ آبان ۱۴۰۰

رکورد شکنی حضور ایرانی تبارها در پارلمان آلمان

۶ نماینده پارلمان آلمان، ایرانی‌تبار هستند، برخی در آلمان از والدینی که مهاجرت کرده‌اند متولد شده اند، برخی نیز قبل از ترک کشور در ایران متولد شده‌اند.