افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
درباره طرح‌های ملی نباید در کشور چندصدایی و ناهماهنگی وجود داشته باشد ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

درباره طرح‌های ملی نباید در کشور چندصدایی و ناهماهنگی وجود داشته باشد

حرف رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور فصل‌الخطاب است و کسی نباید در دولت بر روی آن إن‌قلت بیاورد یا آن را تجزیه و تحلیل کند، اگر اینطور باشد شیرازه دولت از هم می‌پاشد.