افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
اگر گزارش مثبت آقای گروسی منتشر شود، بخشی از موانع مربوط به برجام هم حل خواهد شد ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
سفیر سابق ایران در انگلیس مطرح کرد ؛

اگر گزارش مثبت آقای گروسی منتشر شود، بخشی از موانع مربوط به برجام هم حل خواهد شد

گزارش مثبت رافائل گروسی در جلسه شورای حکام می تواند تا حدود زیادی خطر اسنپ بک را از ایران دور کند.