افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
مذاکرات سختی می بایست درباره برنامه توسعه موشکی ایران صورت گیرد ۲۸ دی ۱۳۹۹
ادعای وزیر خارجه فرانسه:

مذاکرات سختی می بایست درباره برنامه توسعه موشکی ایران صورت گیرد

وزیر امورخارجه فرانسه مدعی شد که ایران در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات هسته ای خود است و خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به برجام شد.