افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
قدرت‌نمایی صنعت پتروشیمی در ایران‌پلاست 1400 ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

قدرت‌نمایی صنعت پتروشیمی در ایران‌پلاست 1400

از نگاه نگارنده، هر رویداد و اتفاقی که یک رویکرد مثبت و پیشبرنده را برای کشور و اقتصاد آن رقم بزند، بسیار مهم و راهبردی است و از برگزارکنندگان چنین رویدادهایی بایستی به بهترین نحو ممکن تقدیر و تشکر کرد.