افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
شاخ بازی قهرمان پوشالی ایران اینترنشنال ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

شاخ بازی قهرمان پوشالی ایران اینترنشنال

ادعاهای تازه یک مجرم همچون آزادیخواه خواندن دوست تبهکارش که به روابط نامشروع متهم بوده بیشتر از آنکه شبیه ادعای سیاسی باشد به طنز سیاه اجتماعی شباهت دارد.