افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از 2 میلیون 800 هزار تومان باشد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
علیرضا محجوب در مراسم روز کارگر عنوان کرد ؛

دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از 2 میلیون 800 هزار تومان باشد

انتظار داریم که دولت بار دیگر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای مذاکرات مجدد در جهت بازنگری در دستمزد 99 فرا بخواند تا رضایت گروه کارگری از مذاکرات مزدی شورایعالی کار جلب شود.