افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
وزیر ارتباطات بگوید چرا اینترنت شاد هنوز رایگان نیست / اینترنت رایگان معلمان در وضعیت بلاتکلیفی؟ ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:

وزیر ارتباطات بگوید چرا اینترنت شاد هنوز رایگان نیست / اینترنت رایگان معلمان در وضعیت بلاتکلیفی؟

تصمیم این است که برای معلمان و دانش آموزان، اینترنتی که محدود به استفاده از شاد است، رایگان شود. ما منتظریم مقدمات آن فراهم شود. اما اینکه کی این مقدمات فراهم می شود، آموزش و پروش اطلاعی ندارد.