افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
حصول نتیجه مثبت در روند مذاکرات امکان پذیر است ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری تاس ؛

حصول نتیجه مثبت در روند مذاکرات امکان پذیر است

ما به عنوان هماهنگ کننده به تلاش‌های خود برای نزدیک تر کردن دیدگاه‌ها تا رسیدن به نتیجه خوب برای همه طرف‌ها ادامه خواهیم داد.