افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
هرات سقوط کرد ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
در ادامه تشدید حملات طالبان ؛

هرات سقوط کرد

پایگاه هوایی استراتژیک «شیندند» در 120 کیلومتری جنوب شهر هرات که بعد از پایگاه هوایی بگرام مهمترین پایگاه هوایی نظامی در افغانستان محسوب می‌گردد نیز به کنترل طالبان درآمده است.