افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
گالیله و  بابامسعود کار دست امیراحمدی داد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
مجری جنجالی شبکه یک برکنار شد!

گالیله و بابامسعود کار دست امیراحمدی داد

مشاور مدیر شبکه یک سیما، برکناری قطعی عبدالرضا امیراحمدی مجری «صبح بخیر ایران» را اعلام کرد