افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
برخی از ما آخوندها برای صد سال پیش هستیم یعنی به درد امروز نمی خوریم ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
استادشیخ حسین انصاریان در مراسم سالگرد آیت الله بروجردی:

برخی از ما آخوندها برای صد سال پیش هستیم یعنی به درد امروز نمی خوریم

 برخی منبرهای ما برای 200 سال پیش است و جامعه را درمان نمی کنداما حوزه زمان آیت الله بروجردی پاسخگوی نیاز زمان بود