افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
رسیدن درخشان‌ترین دنباله‌دار در آسمان شب به نزدیک‌ترین فاصله خود با خورشید ۱۴ دی ۱۴۰۰

رسیدن درخشان‌ترین دنباله‌دار در آسمان شب به نزدیک‌ترین فاصله خود با خورشید

وقتی دنباله آن به رنگ سبز درمی‌آید، به این معنی است که این دنباله‌دار به اندازه کافی گرم شده است و حاوی مقدار زیادی سیانید و کربن دیاتومیک است و احتمال تجزیه آن در بالاترین حد خود قرار دارد.