افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
بعلت عدم توجه  به حقوق شهروندان  مسئولان استان باید بصورت دسته جمعی استعفا دهند ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
انتقاد شدید مصطفی حسینیان رودسری از شورای شهر و شهردار رودسر ؛

بعلت عدم توجه  به حقوق شهروندان مسئولان استان باید بصورت دسته جمعی استعفا دهند

وی برای بررسی چرایی عملکرد ضعیف مسئولان شهری این سئوال را مطرح نمود که آقایان مسئول ، اگر خدای ناکرده فرزند شما [نه به عنوان فرزند مسئولین ] دچار چنین وضعی شوند، درخواستتان از مسئولان شهری چه خواهد بود؟ استعفا!!!!!