افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
آیت الله رئیسی و همه اعضای دولت با جدیت و تلاش بی وقفه به دنبال تغییر شرایط به نفع مردم هستند ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
حسینی؛ معاون امور مجلس رئیس جمهور

آیت الله رئیسی و همه اعضای دولت با جدیت و تلاش بی وقفه به دنبال تغییر شرایط به نفع مردم هستند

حضور فعال و همه جانبه دولت تحول‌گرا در عرصه سیاست خارجی و تقویت روابط آسیب دیده با کشورهای دوست و همسایه آثار و تبعات اقتصادی قابل توجهی دارد که به مرور در زندگی نمایان خواهد شد.

هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهاست ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران :

هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهاست

حکومتها به واسطۀ خودخواهی که دارند مع‌الأسف برای اجانب به طور نوکری عمل می‌کنند و برای ملت خودشان آقایی می‌کنند، و تمام مفاسد را همین نوکری و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است.