افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
واگذاری زمین به مردم با هدف مردمی‌سازی تولید ۲۵ شهریور ۱۴۰۲
گزارش مهدی عسگری از یک مصوبه مهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم‌:

واگذاری زمین به مردم با هدف مردمی‌سازی تولید

این واگذاری بدون انتقال مالکیت و درچارچوب طرح‌های مصوب خواهد بود و اولویت در این واگذاری‌ها با متقاضیان بومی و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط می‌باشد.