افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
در انتخاب مدیران نباید کاری به گرایش‌های حزبی و جناحی افراد داشته باشیم / کشور جای آزمون و خطا نیست ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

در انتخاب مدیران نباید کاری به گرایش‌های حزبی و جناحی افراد داشته باشیم / کشور جای آزمون و خطا نیست

برای مردم مهم این است که در سفره‌هایشان چه چیزی وجود دارد؛ برایشان مهم نیست مدیر یا مسئول از کدام حزب یا جناح سیاسی باشد.