افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
اگر بازداشت شدم دست به اعتراض بزنید ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئیس جمهور سابق آمریکا

اگر بازداشت شدم دست به اعتراض بزنید

رئیس جمهور سابق آمریکا از حامیان خود خواست نسبت به بازداشت قریب الوقوع وی دست به اعتراض بزنند.

یکی از مظاهر بزرگ پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی پایان دوره ترامپیسم است ۰۵ آذر ۱۳۹۹
رییس جمهور روحانی در هیئت دولت عنوان کرد:

یکی از مظاهر بزرگ پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی پایان دوره ترامپیسم است

ایران و آمریکا هر دو می توانند تصمیم بگیرند و اعلام کنند که به شرایط ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ بر می گردند، هم ما بر می گردیم و هم آمریکا باید برگردد، این می‌تواند حل بزرگی برای بسیاری از مسائل و مشکلات باشد .