افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
وضعیت مردم در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز تر از مشارکت سیاسی در کشور است ۱۲ آبان ۱۴۰۱
فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصادعنوان کرد ؛

وضعیت مردم در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز تر از مشارکت سیاسی در کشور است

وقتی در سازوکارهای شو.رای نگهبان بی کیفیت ها به سهولت عبور می کنند و با کیفیت ها نمی توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون گذاری با کیفیت کرد.