افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
شکایت نمایندگان مجلس از سازمان برنامه و بودجه برای عدم پرداخت پاداش فرهنگیان ۲۷ آبان ۱۴۰۰

شکایت نمایندگان مجلس از سازمان برنامه و بودجه برای عدم پرداخت پاداش فرهنگیان

چرا فرهنگیان بازنشسته سال ۱۳۹۹ که نزدیک ۳۰ سال است خدمت کرده اند، حق قانونی آنان پرداخت نمی شود و باید جهت طلب حق خود روزانه درحال پیگیری از مجلس و دولت باشند.