افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
واکنش ایران در برابر فشار می‌‌تواند نتایج معکوسی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی داشته باشد ۲۴ آذر ۱۴۰۰
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آینده مذاکرات :

واکنش ایران در برابر فشار می‌‌تواند نتایج معکوسی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی داشته باشد

اگرچه تاکنون در وین توافقی حاصل نشده، ولی الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران منجر به شکل‌گیری این درک شده است که اعمال فشار علیه ایران بدون هزینه و پاسخ نخواهد بود.